Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací

O projektu

Samotný projekt vznikl z iniciativy Volkswagen Financial Services (dříve ŠkoFIN), a to v úzké spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Díky této spolupráci lze úspěšné návrhy studentů zprostředkovat magistrátu hl. m. Prahy, aby je zvážil, případně částečně zapracoval v připravované koncepci komplexního Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Hlavním cílem projektu a studentské soutěže, je přimět studenty popřemýšlet nad tím, v jaké situaci se Praha nachází a co ji v budoucnosti čeká, přispět konkrétními návrhy těchto studentů k řešení udržitelné mobility v Praze, zejména v oblasti automobilové dopravy, typologie aut ve městech apod. Součásti celého projektu je samozřejmě snaha vyvolat a rozvíjet diskuzi na toto aktuální téma, a to jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností.

Soutěž doplňuje projekt hlavního města Prahy, P+ jehož cílem je právě příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility.

Pravidla soutěže Kontakty Přihlásit projekt

Hodnotíci komise

Ing. Václav Novotný – předseda poroty

 

Člen pracovní skupiny projektu P+ Polaď Prahu, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (předseda poroty).

Ing. Lukáš Cankař

 

Ředitel marketingu a retailového prodeje ve Volkswagen Financial Services.

doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.

 

Vedoucí Oddělení technologie dopravy, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích.

Mgr. David Bárta

 

Šéfredaktor časopisu Smart Cities, současně působí v Centru dopravního výzkumu v. v. i..

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.

 

Technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Náhradní porotce Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D.

 

Pracuje v Centru dopravního výzkumu, v. v. i., člen Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu.

Partneři

Ve spolupráci